Utställning i Tingshuset


Lagunda - en levande hantverksbygd

Lokala hantverkare och konstnärer visar sina produkter i Tingshuset

Utställningen öppen Lördag 29 september kl 10-13 och under marknaden kl 10-16813
812
860
862