En framgångsrik resa från sekelskiftet till idag

Vid sekelskiftet var Örsundsbro en viktig handelsplats. Varje höst samlades skärgårdsfolk och fiskare i Örsundsbro för att utbyta varor med bönder och jägare från fastlandet. Man gjorde det alltid runt Mikaelsdagen på höstarna, när säden var bärgad och lagret inför vintern måste fyllas. Detta är just detta ursprung som gav Göran Palm idén om att arrangera en sekelskiftesmarknad i Örsundsbro. Men det var få som trodde på idén från början. Men Göran Palm, vid den tiden medlem i Lions Club Örsundsbro, stred för sin idé och 1976 arrangerade man en marknad, mer eller mindre på prov, för att se om idéerna höll. På bilden syns Göran tillsammans med en annan pionjär, Arne Östlund, tv. Samtliga medlemmar i Lions gick dessutom i personlig borgen för 'äventyret' för den händelse att aktiviteten skulle gå med förlust. Satsningen lyckades och redan det första året kom långt fler människor än vad man kunnat hoppats på. Naturligtvis ville man nu fortsätta och under de första fem åren ökade antalet besökare drastiskt och redan vid slutet av 1970-talet hade man passerat 10.000 besökare.

från en unik sekelskiftesmarknad...

När Lions Club 1976 för första gången arrangerade nutidens Mickelsmässmarknad i Örsundsbro, genomsyrades hela marknaden av traditionerna från sekelskiftets bytesdagar och marknader. Samtliga funktionärer, de flesta försäljarna och en mycket stor del av publiken var klädda i tidstrogna kläder. Även programmet var i alla sina delar inspirerade av sekelskiftet och varje marknad inleddes med en ståtlig parad där bygdens indelta soldater gick i täten. Det enda inslag från dåtiden vi inte anammade, var de vilda festerna, spriten och alla slagsmål. Mickelsmäss är och ska vara en fest för hela familjen.

... till en framgångsrik marknad

Med tiden har tyvärr de traditionella sekelskiftesinslagen klingat av. Vi var en unik och populär sekelskiftesmarknad. Idag är vi en unik och mycket framgångsrik endagsmarknad. Ingen annan marknad i Sverige som arrangeras under en dag kan mäta sig med Mickelsmäss. De senaste åren har vi i genomsnitt räknat in mer än 30.000 besökare, till vårt lilla samhålle med lite drygt 2.000 invånare. Vi har ett mycket gott rykte bland knallarna, vilket vi är mäkta stolta över. Så länge knallarna vill komma tillbaka till Örsundsbro och vår marknad, så länge kommer vi att kunna bjuda besökarna på den årliga familjedag som alltid inträffar på hösten, första söndagen efter Mikael.

Vill du också ställa ut på vår marknad?

Läs mer om möjligheter, regler och priser.

813