Unik samarbete mellan bygdens föreningar

Genom åren har ett 40-tal föreningar i vår bygd varit engagerade inom Mickelsmäss-samarbetet. Idag är vi totalt 23 föreningar som tillsammans ställer upp med drygt 600 funktionärer vid varje marknad. Uppgifterna mellan föreningarna varierar precis som antal funktionärer från varje förening.

Vill du också ställa ut på vår marknad?

Läs mer om möjligheter, regler och priser.

805
814