Hitta hit

Nedanstående karta gäller marknadsområdet 2018

Området är nästan detsamma år från år och det som ev ändras är exempelvis platserna för våra matställen och toaletterna. Information under marknaden finns i Informationstältet på Torget

HItta till Mickelsmäss
804
879