Scenprogram Mickelsmäss 2023Program 2023

10.00

Marknadsgeneralen öppnar marknaden

10.30

MusikunderhållningMidelf /Gelin

11.15

Invigningstal Kristina Eriksson Ordförande Upplevelsenämnden Enköpings Kommun

13.00

Abbetrollkarl trollar för barnen

13.30

MusikunderhållningMidelf/Gelin

14.30

Abbetrollkarl trollar för barnen

17.00

Marknaden avslutas

Vill du också ställa ut på vår marknad?

Läs mer om möjligheter, regler och priser.

802
882