Viktig information till besökare och boende i bygden.

Marknadstiden Kl 10.00 - 17.00

Marknadsinformation

Under marknadsdagen finns ett speciellt informationstält vid scenen på Lion-torget. Där kan du få svar på dina frågor. 

Vi hjälper till om du har tappat bort ditt barn, om du tappat nyckeln till din bil och andra problem. Information tar också emot upphittade saker på marknadsområdet samt är central för akuta problem och insatser under marknadsdagen.

Marknadskarta


Vill du söka efter en vara eller en knalle. Besök vår söksida

Vill du också ställa ut på vår marknad?

Läs mer om möjligheter, regler och priser.

802
861