Viktig information till besökare och boende i bygden.

Marknadstiden Kl 10.00 - 17.00

Marknadsinformation

Under marknadsdagen finns ett speciellt Informationstält på Torget. Där kan du få svar på dina frågor. Vi hjälper till om du har tappat bort ditt barn, om du tappat nyckeln till din bil och andra problem. Information tar också emot upphittade saker på marknadsområdet samt är central för akuta problem och insatser under marknadsdagen.


Bra att veta

Vill du också ställa ut på vår marknad?

Läs mer om möjligheter, regler och priser.

Bra att veta

är beläget mellan Uppsala och Enköping efter Rv 55. Från Stockholm åker du E 18 mot Enköping, förbi Bålsta och till höger vid avfarten vid Grillby mot Uppsala Rv 55. För dig som åker kommunalt från Stockholmshållet, rekommenderar vi pendeln till Bålsta och därefter buss 895 till Örsundsbro.

Under marknadsdagen kan Upplands Lokaltrafik ej passera genom Örsundsbro. Därför gäller följande mellan kl 04.00 (efter sista nattbussen) och ca 19.00 marknadsdagen. Linje 804 (Uppsala-Enköping) stannar endast vid hållplatsen Rv 55, vid viadukten. Under samma tid använder linje 895 (Örsundsbro-Bålsta) viadukten/Torsvägen som av- och påstigningsplats.Bussarnas hållplatser under marknaden

Vi har resurser för att ta emot flera tusen bilar. Långt över 100 parkeringsvakter tar emot och lotsar dig till våra planerade parkeringar. Följ skyltar och p-vakternas anvisningar! Vid dåligt väder och riktig blöta begränsas naturligtvis möjligheterna och då löser vi problemen så gott det går!


Handikapparkering finns vid skolan. Kör in till Örsundsbro den södra infarten så får du hjälp av vakterna.

802
861