Utställningen i tingshuset

Under rubriken "Med ångbåt från Land till Stad" visas som skärmutställning en epok före järnvägar och modern vägtransport.

Bilder med båtar, hamnliv, liv ombord, fraktsedlar och turlistorna ger oss en spännande inblick i en försvunnen tid. Med en kompletterande utställning visas Örsundsbros 80 åriga tillvaro som hamnort.Fina modeller av ångbåtarna ''Örsundsbro'' - den första hjulångare- ställs ut. För den som kommer mellan kl 1100-1300 på marknadsdagen kan modellbyggaren Carl Erik Ringh ge en utförlig guidning