Program

Scenen finns utanför g:a konsum på enköpingsvägen mitt emot Tingshuset.

10.00 Marknadsgeneral Mats Marklund hälsar välkomna
10.15 Dark Legacy
10.45 Uppsala Blåsorkester
11.30 Ena Bugg & Swing
12.15 Högtidstal av Justus Wahlström
12.30 Masters of Rock
13.15 Uppsala blåsorkester
14.00 Dark Legacy
14.30 Godisregn
14.45 Ena Bugg & Swing
15.15 Masters of Rock

S/S Djurgården 3, byggd 1897, den sista koleldade Djurgårdsfärjan gör turer längs ån från gästbryggan med start ca 1100. Pris för en rundtur på en knapp timme 100 kr.