Program

Scenen finns utanför g:a konsum på enköpingsvägen mitt emot Tingshuset

10.00 Marknadsgeneral Mats Marklund hälsar välkomna
10.10 Överrock
10.45 Göran Palm Mickelsmäss 40 år
10.55 Åsa och Mattias med band
11.30 Uppsala blåsorketser
12.15 Kommunalråd Anders Wikman
12.30 Masters of Rock
13.15 Uppsala blåsorkester
14.00 Godisregn
14.15 Masters of Rock
15.00 Åsa och Mattias med band
1530 Överrock

S/S Djurgården 3, byggd 1897, den sista koleldade Djurgårdsfärjan gör turer längs ån från gästbryggan med start ca 1100. Pris för en rundtur på en knapp timme 100 kr.