Organisation

Lions Club Örsundsbro är huvudman och såväl organisatoriskt som juridiskt ansvarig för Mickelsmässmarknaden.

Mickelsmässkommittén är juridiskt en kommitté under Lions Club Örsundsbro. Sedan starten har Lions Club varit huvudman och garant för arrangemanget. Däremot skulle det inte finnas en Mickelsmässmarknad i Örsundsbro om det inte vore för det unika och fantastiska samarbetet mellan ett flertal ideella föreningar inom vår bygd Lagunda. När den första marknaden genomfördes 1976 fanns Lagunda Hembygdsförening och bygdens 4H-klubbar med i arbetet. Lagunda Hembygdsförening är också den förening som varit mest involverad och viktig för marknadens fortlevnad och utveckling. Kommittén, med representanter från samtliga klubbar, träffas fyra gånger per år för att diskutera arbetet, rutiner, organisation och statuter för samarbetet. Under rubriken Föreningar hittar du en sammanställning på dessa föreningar och kontaktpersoner.

Sex arbetsgrupper

Totalt kräver ett arrangemang mer än 600 funktioner och för att få detta att fungera är det viktigt med en bra organisation och en bra ledning. Mickelsmässgeneralen leder arbetet och ansvarar tillsammans med Kommissarien och sekreteraren för administration och ekonomi. Utställargruppen ansvarar för försäljning, organisation och utsättning av alla knallar Materialgruppen ansvarar för markarbeten, montering av stånd, tält och scen samt städning Försäljningsgruppen har som uppgift att serva alla besökare med mat och dryck Parkeringsgruppen på ca 150 man anvarar för dirigering av alla bilar samt alla parkeringsytor PR-gruppen, den lilla men viktiga delen, ansvarar för PR, information och marknadsföring Info-gruppen är ansvarig för all kommunikation och information på marknadsdagen

General: Mats Marklund
Kommissarie: Lars Lundberg
Sekreterare: Ove Juhlin
Ansvarig Parkeringsgrupp: Stefan Frisk
Ansvarig Marknadskontor: Robert Haijlen
Ansvarig Utsättning: Lars-R Närlund
Ansvarig Försäljning: Håkan Öhman
Ansvarig Material/Mark: Leif Ahlström
Ansvarig PR/Marknadsföring: Åke Bjuvhed
Ansvarig Underhållning: Börje Larsson
Ansvarig Marknadsinfo: Elisabeth Hagman