KARTA

Nedanstående karta gäller marknadsområdet 2013.I princip är området detsamma år från år och det som ev ändras är exempelvis platserna för våra matställen och toaletterna.
I år har vi dock flyttat vår INFO under marknaden till Marknadskontoret som ligger på Enköpingsvägen intill den stora busshållplatsen.