Unik samarbete mellan bygdens föreningar

Genom åren har ett 40-tal föreningar i vår bygd varit engagerade inom Mickelsmäss-samarbetet. Idag är vi totalt 23 föreningar som tillsammans ställer upp med drygt 600 funktionärer vid varje marknad. Uppgifterna mellan föreningarna varierar precis som antal funktionärer från varje förening.

Nedan en lista över aktuella samarbetspartners inom Mickelsmäss, kontaktpersoner i föreningarna samt länkar eller e-postadress:

Amnesty International
Anne-Chatrine Nordberg
Brunnagården
Curt Larsson. curt.larsson.kulla@telia.com
CISV
Kjell Wahlström. k-wahlstrom@swipnet.se
Enköpings JUF
Mats Björklund. bj.mats@telia.se
Filadelfia
Roland Lindborg
Hjälsta Byggdegårdsförening

Hjälsta Vävstuga
Sonja Nilsson
Kulla 4H
Gun-Britt Karlsson
Lagunda AIK
Christina Ericsson. lagunda-aik@telia.com
Lagunda Hembyggdsförening
Ann-Mari Hagman. lagundahembygdsfor@telia.se
Lamadjuret
Torbjörn Eriksson. lamadjuret@hotmail.com
Mosta Vävstuga
Gunnel Abrahamsson
Nysätra Skytteförening
Erik Johansson.
Schack SK 33
Fredrik Eidenert. eidenert.c@telia.com
SPF Örsundet
Arvid Andersson
Svenska Kyrkan
Håkan Nilsson. hakan.nilsson@svenskakyrkan.se
Åloppe Byalag
Gunilla Eriksson
Örsundsbro Bridgeklubb
Torbjörn Edvall
Örsundsbro Motorklubb
Håkan Johansson. hjohansson@telia.com
Örsundsbro Skytteförening
Sören Fredriksson. sorenf@glocalnet.net
Örsundsbro SK
Bert Jansson.
Örsundsbro Styrkelyftningsklubb
Göran Adolsfsson. adolfssongoran@hotmail.com